#1takipçi1ağaç

Her takipçimiz için bir tohum topunu #ecoDrone ile yeniden toprakla buluşturuyoruz. Tek yapman gereken bizi takip etmek ve doğaya katkıda bulunmak.

İklim krizinde yaşananlar değişiklikler, dünya üzerinde bulunan her canlıyı fazlasıyla etkilemektedir. Ekosistem kaybı ve bozulması, sera gazı salınımlarının ve iklim krizinin başlıca nedenlerinden biridir. Değişen iklim ve bozulmuş çevre nedeniyle çok daha tehlikeli bir yer haline gelmeye başlayan dünyamızda, belirsizlikler ve etki alanları her geçen gün daha da artış göstermeye devam ediyor. Doğanın içinde barındırdığı tüm birimleri ile tehdit altında bulunması, iklim krizi etkilerinin toplumu doğrudan etkilemesi ve yaşam kalitesinin azalması eylem aciliyetini bariz şekilde ortaya koyan en net göstergelerin başında geliyor.

Dünyamızda yaşanan orman kayıpları, küresel iklim krizinin hem nedenlerinden hem de sonuçlarından biridir. Ormanlar her yıl 2,6 milyar ton karbondioksiti, yani fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan karbondioksitin yaklaşık üçte birini emerler. Bu harika depolama sistemi, küresel iklim krizinin artan etkilerine karşın bizlere umut olma potansiyeli barındırıyor. 2030 yılına kadar doğada var olması muhtemel 1 Milyar hayat potansiyeli; dünya sıcaklığının 1.5 C'yi aşmamasına katkıda bulunurken, küresel emisyonların da 20 yıl öncesine göre %45 azaltılmasının önünü açıyor.

Doğa; her ne kadar kendi kendini en optimum koşullarda yenileme sürdürebilme yeteneklerine sahip olsa da, özellikle günümüzde iklim krizinin etkileri ile birlikte bize düşen sorumluluklarda fazlasıyla artıyor. Ulaşılması zor alanlarda yapmış olduğumuz çalışmalarda, yeryüzüne bıraktığımız tek bir hayat potansiyelinin bile hayata dönüşmesi sayesinde; hayat bulan tür, tohumlarını dökerek ve onları çeşitli yollarla yaygınlaştırarak kendi ekosistemini yaratabilme şansına sahip oluyor. Oluşan her bir yeni ekosistem ise kuşların, böcekleri veya bitkilerinde hayat bulacağı yeni bir yaşam alanı anlamına geliyor.

Play Video

Tohum toplarını iklim krizinden olumsuz etkilenen kadınlar ile birlikte üretiyoruz.

Ekim çalışmalarımızda kullandığımız tohum toplarını, ekim yaptığımız bölgelerdeki kırsal alanlarda yaşamlarını sürdüren ve iklim krizinden doğrudan etkilenen kadınlar ile üretiyoruz. Bu bölgelerde yaşayan kadınlara, tohum topu üretimi için geliştirdiğimiz özel materyallerin eğitimlerini verdikten sonra üretim yapmalarını sağlıyoruz ve ürettikleri tohum toplarını onlardan satın alıyoruz. Böylece onlar için alternatif bir gelir kaynağı oluşturarak, iklim krizi ile mücadeleye katılmalarını sağlıyoruz.

Merak Edebilecekleriniz

ecoDrone; ecording tarafından geliştirilen ve ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiren insansız hava araçlarıdır.

Tohum topları, tohumların çimlenme ihtimallerini iyileştirmek ve hızlandırmak için; kil, toz gübre, çeşitli mineraller ve çalışma yapılacak türün doğal çimlenme bölgesinden alınan orman toprağı ile özel olarak hazırlanan karışımla tohumların kaplanmasının ve belirli sıkma oranlarında misket büyüklüğünde toplar haline getirilmesinin bir sonucudur.

Tohumların söz konusu şekilde etraflarının kaplanması sayesinde; soğuk, aşırı sıcak, rüzgar, orman canlılarının tohumu yemesi gibi şartlardan minimum maliyetle  korunmaları sağlanmaktadır. Ayrıca tohumun çimlenebilmesi için sıcaklık ve nem açısından, dış ortam koşullarından bağımsız olarak kendi içerisinde uygun bir ortam yaratmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan çalışmalarda, kuş zararlarının karaçam türünde çimlenmeye karşı %42 gibi yüksek oranlarda olumsuz etkileri olduğu deneysel olarak tespit edilmiştir.

İklim krizinden kaynaklı gelir eşitsizliği yaşayan gruplardan biri de kırsal bölgelerde yaşayan insanlardır. Geçim kaynakları çoğunlukla tarım ve hayvancılık olan bu kesim, küresel iklim krizinden doğrudan etkilendiği için gelir eşitsizliği ile de karşı karşıya kalmaktadır. Ekim sahalarımıza yakın bölgelerde yaşayan ve iklim krizi nedeni ile gelir eşitsizliğine maruz kalan kadınlara, tohum toplarının üretimi için ecording tarafından özel olarak geliştirilen materyallerin eğitimleri veriliyor ve söz konusu kadınlar ile tohum toplarının üretimi gerçekleştiriliyor. Ardından üretilen tohum toplarının söz konusu kadınlardan satın alınması ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sahalarda ekim operasyonları gerçekleştiriliyor. Böylelikle ecording, küresel iklim krizinden olumsuz etkilenen kadınların ek gelir elde etmesine katkıda bulunuyor ve iklim krizine karşı kadınlar ile birlikte doğrudan mücadele ediyor.

Yaklaşık 2018 yılında başlatılan ve Orman Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Tohum Enstitüsü ve Artvin Çoruh Üniversitesi destekleri ile yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda, bugüne kadar 5 farklı sahada atışı gerçekleştirilen 6 farklı tohum türü için ortalama %36 oranında çimlenme gözlemlenmiştir. Söz konusu çimlenme oranları; çalışma sahası, kullanılan tohum türü ve ekim zamanı gibi faktörlere göre değişiklik göstermekte olup, minimum %9, maksimum %62 oranları arasında seyretmektedir. Verimliliklerin Ar-Ge çalışmaları ile günden güne artırılması üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.

Ekim çalışması yapılan sahalar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırmaya uygun alanlar olarak Ar-Ge amacıyla tahsis edilmektedir. Ülkemizdeki tüm ağaçlandırma sahaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir ve uygunlukları yine Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Her bir saha için belirlenen ve sağlanması kanunen zorunlu minimum bir başarı oranı bulunmaktadır. ecording’in Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirdiği türlere ve bölgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Üretimi gerçekleştirilen tohum toplarını ecoDrone’lar ile toprakla buluşturuyoruz.

Tohumlar ait oldukları ağaçlardan toprağa karışarak doğada hayat bulurlar ve yeniden yeşil bir iz olmayı başarırlar. ecording olarak; küresel iklim krizine karşı mücadele etmek amacıyla, tıpkı rüzgarın ve kuşların ağaçlardan topladıkları tohumları toprağa karıştırması gibi doğayı taklit ediyor ve ulaşılması zor alanlara ecoDrone'lar ile tohum topu atışları yaparak yeni ağaçların filizlenmesini sağlıyoruz.