#1follower1tree Campaign

Her takipçimiz için bir tohum topunu #ecoDrone ile yeniden toprakla buluşturuyoruz. Tek yapman gereken bizi takip etmek ve doğaya katkıda bulunmak.

İklim krizinde yaşananlar değişiklikler, dünya üzerinde bulunan her canlıyı fazlasıyla etkilemektedir. Ekosistem kaybı ve bozulması, sera gazı salınımlarının ve iklim krizinin başlıca nedenlerinden biridir. Değişen iklim ve bozulmuş çevre nedeniyle çok daha tehlikeli bir yer haline gelmeye başlayan dünyamızda, belirsizlikler ve etki alanları her geçen gün daha da artış göstermeye devam ediyor. Doğanın içinde barındırdığı tüm birimleri ile tehdit altında bulunması, iklim krizi etkilerinin toplumu doğrudan etkilemesi ve yaşam kalitesinin azalması eylem aciliyetini bariz şekilde ortaya koyan en net göstergelerin başında geliyor.

Dünyamızda yaşanan orman kayıpları, küresel iklim krizinin hem nedenlerinden hem de sonuçlarından biridir. Ormanlar her yıl 2,6 milyar ton karbondioksiti, yani fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan karbondioksitin yaklaşık üçte birini emerler. Bu harika depolama sistemi, küresel iklim krizinin artan etkilerine karşın bizlere umut olma potansiyeli barındırıyor. 2030 yılına kadar doğada var olması muhtemel 1 Milyar hayat potansiyeli; dünya sıcaklığının 1.5 C'yi aşmamasına katkıda bulunurken, küresel emisyonların da 20 yıl öncesine göre %45 azaltılmasının önünü açıyor.

Doğa; her ne kadar kendi kendini en optimum koşullarda yenileme sürdürebilme yeteneklerine sahip olsa da, özellikle günümüzde iklim krizinin etkileri ile birlikte bize düşen sorumluluklarda fazlasıyla artıyor. Ulaşılması zor alanlarda yapmış olduğumuz çalışmalarda, yeryüzüne bıraktığımız tek bir hayat potansiyelinin bile hayata dönüşmesi sayesinde; hayat bulan tür, tohumlarını dökerek ve onları çeşitli yollarla yaygınlaştırarak kendi ekosistemini yaratabilme şansına sahip oluyor. Oluşan her bir yeni ekosistem ise kuşların, böcekleri veya bitkilerinde hayat bulacağı yeni bir yaşam alanı anlamına geliyor.

Play Video

Tohum toplarını iklim krizinden olumsuz etkilenen kadınlar ile birlikte üretiyoruz.

Ekim çalışmalarımızda kullandığımız tohum toplarını, ekim yaptığımız bölgelerdeki kırsal alanlarda yaşamlarını sürdüren ve iklim krizinden doğrudan etkilenen kadınlar ile üretiyoruz. Bu bölgelerde yaşayan kadınlara, tohum topu üretimi için geliştirdiğimiz özel materyallerin eğitimlerini verdikten sonra üretim yapmalarını sağlıyoruz ve ürettikleri tohum toplarını onlardan satın alıyoruz. Böylece onlar için alternatif bir gelir kaynağı oluşturarak, iklim krizi ile mücadeleye katılmalarını sağlıyoruz.

Merak Edebilecekleriniz

ecoDrone is an unmanned aerial vehicle developed by ecording. ecoDrone delivers airborne seed ball shoots in hard-to-reach areas that need to be afforested.

Seed balls to improve and accelerate the germination possibilities of seeds; it is a result of covering the seeds with a specially prepared mixture with clay, powder fertilizer, various minerals, and forest soil taken from the natural germination area of the species to be studied and turning them into marble-sized balls.

Thanks to the seeds’ covering, they are protected from conditions such as cold, extreme heat, wind, and forest creatures eating the seeds at minimum cost. Besides, it creates a suitable environment for the seed to germinate in terms of temperature and humidity, regardless of the external environmental conditions. In the studies published by the General Directorate of Forestry, it has been experimentally determined that bird damages have a high rate of negative effects of 42% against the larch species’ germination.

People living in rural areas are one of the groups experiencing income inequality due to the climate crisis. This segment, whose livelihoods are mostly agriculture and animal husbandry, is also faced with income inequality as they are directly affected by the global climate crisis. Women living in areas close to our operation sites and exposed to income inequality due to the climate crisis are trained on materials specially developed by ecording for the production of seed balls, and the production of seed balls is carried out with these women. Then, with the purchase of the seed balls produced from those women, planting operations are carried out in the fields determined by the General Directorate of Forestry. In this way, ecording contributes to the additional income of women affected by the global climate crisis and fights directly with women against the climate crisis.

As a result of the R&D studies initiated in approximately 2018 and carried out with the support of the General Directorate of Forestry, Central Anatolia Forestry Research Institute, and Artvin Coruh University, germination at an average of 36% is observed for six different seed species that have been shot in 5 different fields so far. The said germination rates vary according to factors such as the working area, the type of seed used, and the sowing time, and it is between a minimum of 9% and a maximum of 62%. Studies are continuing to increase productivity day by day through R&D.

The General Directorate of Forestry assigns operation areas to fit for planting with the purpose of R&D. All afforestation areas in Turkey are supervised and assessed for suitability by the General Directorate of Forestry. There's an evaluated and a minimum success value for every site. You can reach all species and areas used in R&D processes by ecording here.

Üretimi gerçekleştirilen tohum toplarını ecoDrone’lar ile toprakla buluşturuyoruz.

Tohumlar ait oldukları ağaçlardan toprağa karışarak doğada hayat bulurlar ve yeniden yeşil bir iz olmayı başarırlar. ecording olarak; küresel iklim krizine karşı mücadele etmek amacıyla, tıpkı rüzgarın ve kuşların ağaçlardan topladıkları tohumları toprağa karıştırması gibi doğayı taklit ediyor ve ulaşılması zor alanlara ecoDrone'lar ile tohum topu atışları yaparak yeni ağaçların filizlenmesini sağlıyoruz.