Sürdürülebilir Bir Yaşam: Sürdürülebilirlik Nedir?

İklimin alarm vermeye başlamasıyla, 1987’de Brundtland Raporu ile hayatımıza resmi olarak giriş yapan, Google’da her gün milyonlarca kez aranan “sürdürülebilirlik” kavramı, yeni gerçeğimiz haline geldi. 

This concept, which aims to prevent the depletion of our resources, holds humanity responsible for transferring the nature we use to the last drop to future generations. So what is our responsibility in this regard?

Bu yazımızda, internetin moda kelimesi haline gelen, her yerde gözümüze çarpan bu kavramın nerede ve ne sebeple hayatımıza girdiğini açıklıyor, sürdürülebilirliği üç temel boyutuyla, en basitleştirilmiş halde tanımlıyor ve sürdürülebilirliğe dair yaşamın içinden örnekler veriyoruz.

Sürdürülebilirlik kavramını merak ediyor, doğaya saygılı sürdürülebilir bir yaşam stilinin bir parçası olmak istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? O halde bu yazımız size yardımcı olacaktır.

What You Need to Know About the Concept of Sustainability

What is Sustainability?

From the second half of the 19th century, Western societies began to discover that their economic and industrial activities had a significant impact on the environment and social balance. 

The ecological and social crises experienced caused us to understand that the Earth is not as limitless as we thought and led to the search for a more sustainable lifestyle.

Corporate sustainability, on the other hand, in the report Our Common Future, presented by the Brundtland Commission in 1987, as'meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs'.

EPA (ABD Çevre Koruma Kurumu) ise oldukça geniş bir kapsama sahip olan bu kavramı, “şimdiki ve gelecek nesilleri desteklemek için insanların ve doğanın üretken bir uyum içinde var olabileceği koşulları yaratmak ve sürdürmek” olarak açıkladı.

Three Main Sustainable Development Goals (SDG)

A sustainable life cannot be achieved only by respecting the environment. If we want to leave a just and cleaner world to future generations, we have to consider many things. These factors can be explained on three grounds: 

  1. Economic Development

The supply and demand market is consumer in nature and modern city wheels require more and more resources. 

Bu noktada ekonomik gelişim, bir işletmenin veya ülkenin kaynaklarını verimli ve sorumlu bir şekilde kullanmasını, böylece sürekli olarak operasyonel bir kâr elde etmek için sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesini gerekli kılar.

Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma modelinde, özellikle gelişmekte olan dünyada, insanlara yaşam kalitesinden ödün vermeden istedikleri verilir ve sürdürülebilir bir yaşam için doğru şeyi yapmanın mali ve bürokratik yükü minimuma indirilir.

  1. Social Development

Çevreye saygılı bir sosyal gelişim modeli; insan sağlığının kirlilikten ve çevresel faktörlerin olumsuzluklarından korunmasını, yaşam kalitesinden ödün verilmeden temel kaynaklara erişimin sürdürülmesini, içinde yaşadığımız evlerin ve temel ihtiyaçların doğaya saygılı bir şekilde giderilmesini içermektedir.

Buna, adil gelir paylaşımı ile yoksulluğu azaltmanın yanında, liderlik ve karar alma süreçlerinde kadınların temsilinin artırılması da dahildir. Herkesin insancıl şartlarda yaşam sürdüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olan sürdürülebilir bir geleceğe yönelik ilerleme, bugün harekete geçmekle başlar.

Sosyal gelişim modelinin son ve en önemli unsurlarından biri ise eğitimdir. Sürdürülebilir bir sosyal gelişim hareketinde insanlar çevreyi korumak konusunda eğitilir, çevresel sürdürülebilirliğe katılmaya teşvik edilir ve doğamızı korumazsak karşılaşabileceğimiz tehlikeler konusunda uyarılır. 

  1. Environmental Awareness and Protection

İnsanlık olarak, yaşayabilmek için doğal varlıklara ihtiyaç duymaktayız. Daha yaşanabilir bir dünya yaratmak ve gelecek nesillere de adil bir yaşam sunabilmek için üretim malzemeleri, enerji yakıtları, toprak, su vb. gibi doğal varlıkları sürdürülebilir bir oranda tükettiğimizden emin olmamız gerekiyor.

Hepimiz çevreyi korumak için neler yapmamız gerektiğini aslında az çok biliyoruz. Geri dönüşüme önem vermek, gıda israfından kaçınmak, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir ürünleri tercih etmek gibi küçük adımlarla büyük dönüşümün, problemin değil çözümün parçası olabiliriz.

Çevreye ve doğaya saygılı bir sürdürülebilir kalkınma modeli; ekosistemleri, hava kalitesini, kaynakların sürdürülebilirliğini nasıl korumamız gerektiğini açıklar. Çevre sağlığını tehdit eden unsurlara odaklanır ve teknolojinin nasıl daha yeşil bir gelecek şekillendirebileceğiyle ilgilenir. 

A Eco Friendly Life with ecordingApp

Every day we make choices in our lives that affect the environment, climate and other species. In order to protect nature and the Earth, there are many things we can do to minimize our environmental footprint.

Sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmaya, gezegen için daha duyarlı davranmaya ve gelecek nesillere temiz bir Dünya bırakmaya istekliyseniz, ancak nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, ecordingApp ile tanışın!

ecordingAppis a mobile application where you can meet your own and the world's needs with the ecoPoints you acquire, when you confirm the tasks given for the benefit of the world, take action against the global climate crisis. 

With ecordingApp, you can measure and share your social impact, challenge your friends, and track the social and environmental impact of your verified tasks. 

ecordingApp for a more sustainable life with ecordingApp:

  • Make Recycling a Part of Your Life

It takes 1.7 Earths to meet the needs of current humanity, whereas there is only one Earth. Moreover, there is now a continent called the “Great Pacific Garbage Vortex”, which is thought to be 3 times the size of France and 2 times the size of Turkey and consists of garbage. 

In addition to reducing the number of wastes we use in our daily lives, especially plastic, you can throw your waste into recycling bins and contribute to its reuse. On the other hand, you can both reduce the consumption of resources and prevent environmental pollution to some extent.

Plastik başta olmak üzere günlük hayatımızda kullandığımız atıkların sayısını azaltmanın yanı sıra atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atıp tekrar kullanımına katkı sunabilirsiniz. Öte yandan hem kaynakların tüketimini azaltabilir hem de çevre kirliliğinin bir nebze olsun önüne geçebilirsiniz.

In ecordingApp, you can earn ecoPoints by verifying recycling tasks such as throwing 1 pet bottle in the plastic recycling bin, throwing 1 dead battery in the waste battery bin.

  • Pay Attention to The Labels

If we manage to push the overshoot forward by only 5 days each year, in 2050 the resources provided by a single planet in a year will be enough for us. You can be a part of this success by using environmentally friendly and sustainable products that respect nature. 

If the product you purchased has three consecutive white arrows on it, it means it has been recycled.

You can earn ecoPoints by verifying that you have purchased a product made from recycled material on the ecordingApp.

  • Let Your Home Be Nature-Friendly Like You

You can save energy and benefit both your home economy and the world by choosing LED bulbs instead of classics, not using your electronic devices while plugged in, and running your washing machine on a short program and at low temperatures.

You can collect ecoPoints by verifying savings tasks in ecordingApp and meet your needs from the ecordingApp Market.

  • Don't Put Food You Can't Eat On Your Plate

A third of the food produced worldwide is thrown away without being eaten, placing an increasing burden on the environment. 

Every food that is thrown into the trash causes the energy, water and workforce spent on it to be wasted, while it negatively affects the traveler with the methane gas it releases into the air when not properly disposed of and left to rot. 

You can avoid food waste by filling your plate as much as you can eat and having a planned food shopping. You can multiply your ecoPoints by verifying that you have not left food on your plate in the ecordingApp. 

Are you ready to be a part of the change with ecordingApp?

ecordingApp‘i indir.