Aydınlatma Metni
Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Akiş GYO – ecording ortaklığı ile düzenlenen, proje kapsamında kişisel verileriniz Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (“Akiş”) ve Ecording Çevre Teknolojileri Yaz. Müh. Tic. Ltd.Şti tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Şirketimiz ECORDİNG ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ YAZ. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ (“ecording”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz doldurduğunuz form aracılığı ile otomatik yöntemlerle Kanunun 5. maddesinde yer alan;

Açık Rızanıza bağlı olarak;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati gereği;

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

Haklarınız

Proje kapsamında verilerinizin işlendiği her iki veri sorumlusu yönünden Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınızı kullanmanız mümkündür. Haklarınızın kullanılmasına yönelik olarak daha fazla bilgi için https://akisgyo.com/gizlilik-politikası ve www.ecording.org/kvkk adresinden bilgi alabilirsiniz.