Doğanın yeni nesil iklim krizi savaşçısı ecoDrone ile tanışın!

ecoDrone'lar; küresel iklim krizine karşı öncelikli ulaşılması zor alanlara tohum ve tohum topu atışları gerçekleştirerek, ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek veren insansız hava araçlarıdır.

Doğadan ilham alarak, doğadan öğrendiklerimizle tasarlandı!

Kuşlar, taşıdıkları tohumlar sayesinde yıllar boyunca dünyanın farklı coğrafyalarında doğanın ve doğal orman ekosistemlerinin oluşmasında en önemli rolleri üstlenip, doğayı sürdürülebilir kılan ana etkenlerden olmuşlardır. Peki ya bu doğal süreçten ilham alarak, iklim krizine karşı yapılan ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına teknolojiyle destek olabilir miyiz? İşte ecoDrone’lar bu sorunun yanıtını ararken, doğadan öğrendiğimiz bilgilerle tasarlandı.

DOĞANIN ZORLU ŞARTLARINA UYUMLU!

ecoDrone’ların her biri zorlu koşullarda görev yapabilmesi, yüksek ağırlıklar kaldırabilmesi ve otonom uçabilmesi için ecording tarafından geliştirilir.

GÜÇLÜ, OTONOM, HAZIR!

Her bir ecoDrone, 10 dakikada 1,5 futbol sahası büyüklüğünde alanı tarayıp 6.000 tohum topu atışı gerçekleştirirken, kalkış noktasından 3 km uzaklıkta otonom görev yapabilir.

DOĞADAN DAHA FAZLA ÖĞRENEREK!

ecoDrone'lar doğayı ve doğanın parametrelerini anlamlandırmak için Re-Sense yapay zeka teknolojisinden faydalanır. Böylece tohum topu atışlarının veriye dayalı bir şekilde yapılması amaçlanır.

ECODRONE RE-SENSE NEDİR?

ecoDrone Re-Sense ile doğayı ve doğanın parametrelerini daha iyi keşfetmeye ihtiyacımız var

ecording’in 2022 yılı itibariyle başlattığı ecoDrone Re-Sense; ecoDrone’lar üzerine yerleştirilen sensörler ve dış kaynaklardan toplanan verilerin, makine öğrenmesiyle analiz edilip, tohum atış kararlarının veriye dayalı bir şekilde otonom olarak yapılarak, doğadaki büyük verinin anlamlandırılması ve gelecekte yapılan çalışmaların bu doğrultuda iyileştirilmesini sağlayan yapay zeka çözümüdür.

ORMANLAŞTIRMA, BİYOÇEŞİTLİLİK VE AR-GE ÇALIŞMALARI

Tohumlar için dış etkenlere karşı korunaklı bir ortam

ecoDrone'larla atışlarını gerçekleştirdiğimiz tohumların, doğada çimlenmelerine kadar geçen sürede karşılaştıkları zorlu şartlardan korunmalarını hedefledik.

TOHUM TOPU NEDİR?

Tohum topu; bir tohumun etrafının kil, humuslu toprak ve tohumun verimliliği için farklı minerallerin yer aldığı bir karışımla kaplanması sonucu meydana gelen toplardır.

TOHUM TOPU NEDEN KULLANILIR?

Tohumların doğada çimlenmelerine kadar geçen sürede; aşırı soğuk, sıcak, rüzgar, orman canlılarının tohumu yemesi gibi dış etkenlerden korunmaları amaçlanmaktadır.

HANGİ TOHUM TÜRLERİ ÖNCELİKLİ OLARAK TERCİH EDİLİR?

ecoDrone’larla yapılan ekim çalışmalarında kullanılan tohumların çimlenme sonrası hayatta kalma potansiyellerini en üst düzeyde tutabilmek için, tohumlama ile ekim yöntemlerinde tercih edilen, bölge ekosistemine uygun ve güçlü yayılım potansiyeline sahip tohum türleri öncelikli tercih edilmektedir. 

ecoDrone’larla yapılan ekim çalışmalarında kullanılan tohumların çimlenme sonrası hayatta kalma potansiyellerini en üst düzeyde tutabilmek için, tohumlama ile ekim yöntemlerinde tercih edilen, bölge ekosistemine uygun ve güçlü yayılım potansiyeline sahip tohum türleri öncelikli tercih edilmektedir.

Günümüze kadar gerçekleştirilen araştırma ve ekim çalışmalarında, Patlangaç (Colutea Cilicica), İğde (Elaeagnus Angustifolia), Doğu Alıcı (Crataegus Orientalis), Sarıçam (Pinus Sylvestris), Karaçam (Pinus Nigra), Kızılçam (Pinus Brutia), Toros Sediri (Cedrus Libani) ve Doğu Ladini (Picea Orientalis) türleri tercih edilmiştir. Çalışmaların devamında biyoçeşitlilik oluşturulması ve korunması, nesli tükenen türlerin desteklenmesi ve çeşitli rehabilitasyon çalışmaları kapsamında alternatif türlerin araştırma takvimine dahil edilmesi hedeflenmektedir.

ORMANLAŞTIRMA, BİYOÇEŞİTLİLİK VE AR-GE ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme çalışmaları

ecoDrone'lar ile tüm dünyada yapılan ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek verme amacıyla yola çıktık.

AR-GE ÇALIŞMALARI HANGİ KONULARI KAPSAMAKTADIR?

ecoDrone’larla yapılan ekim çalışmalarında kullanılan tohumların çimlenme sonrası hayatta kalma potansiyellerini en üst düzeyde tutabilmek için, tohumlama ile ekim yöntemlerinde tercih edilen, bölge ekosistemine uygun ve güçlü yayılım potansiyeline sahip tohum türleri öncelikli tercih edilmektedir. 

ecoDrone’larla yapılan ekim çalışmalarında kullanılan tohumların çimlenme sonrası hayatta kalma potansiyellerini en üst düzeyde tutabilmek için, tohumlama ile ekim yöntemlerinde tercih edilen, bölge ekosistemine uygun ve güçlü yayılım potansiyeline sahip tohum türleri öncelikli tercih edilmektedir.

Günümüze kadar gerçekleştirilen araştırma ve ekim çalışmalarında, Patlangaç (Colutea Cilicica), İğde (Elaeagnus Angustifolia), Doğu Alıcı (Crataegus Orientalis), Sarıçam (Pinus Sylvestris), Karaçam (Pinus Nigra), Kızılçam (Pinus Brutia), Toros Sediri (Cedrus Libani) ve Doğu Ladini (Picea Orientalis) türleri tercih edilmiştir. Araştırmaların devamında biyoçeşitlilik oluşturulması ve korunması, nesli tükenen türlerin desteklenmesi ve çeşitli rehabilitasyon çalışmaları kapsamında alternatif türlerin araştırma takvimine dahil edilmesi hedeflenmektedir.

AR-GE ÇALIŞMALARI, ÇIKTILAR VE GÖZLEMLER

ecording’in Orman Genel Müdürlüğü desteği ve Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi partnerliğinde başlattığı, ecoDrone’larla doğrudan ekim uygulamalarıyla ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik konularını içeren Ar-Ge çalışmaları, Türkiye’de 4 bölgede 8 farklı tohum türü ile devam etmektedir. 

ecording’in Orman Genel Müdürlüğü desteği ve Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi partnerliğinde başlattığı, ecoDrone’larla doğrudan ekim uygulamalarıyla ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik konularını içeren Ar-Ge çalışmaları, Türkiye’de 4 bölgede 8 farklı tohum türü ile devam etmektedir.

ecoDrone’larla yapılan ekim çalışmalarında kullanılan tohumların çimlenme sonrası hayatta kalma potansiyellerini en üst düzeyde tutabilmek için, tohumlama ile ekim yöntemlerinde tercih edilen, bölge ekosistemine uygun ve güçlü yayılım potansiyeline sahip tohum türleri öncelikli tercih edilmektedir.

Araştırma planı kapsamında uygulanan ekim çalışmalarında günümüze kadar tohum toplarının çimlenmeleri minimum ortalama %9 - %16 aralığında seyretmektedir. Söz konusu Ar-Ge çalışmalarıyla, 2027 yılına kadar tohum toplarının minimum çimlenme oranının %30,3 ve üzeri değerlere yükseltilmesi hedeflenmektedir.

TOHUM TOPU ÜRETİMİ

Doğa için emek veren kadınların ellerinden

Sosyokültürel farklılıklarımıza karşın; herkesi empatinin gücüyle birlik olmaya, bir arada olmaya davet eder ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda dünyadaki problemlere çözümler üretmek için çalışırız. Eşitsizlikler karşısında birbirimize ve doğaya adil davranmaya özen gösterir; “Kimseyi Geride Bırakma!” mottosunu benimseriz.

TOHUM TOPU ÜRETİMİ —

ecoDrone’larla atışını gerçekleştirdiğimiz tohum toplarını; öncelikli olarak kırsal alanlarda yaşamını sürdüren, ekonomik ve sosyolojik açıdan iklim krizinden olumsuz etkilenen kadınlarla üreterek, onlar için sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturuyor ve küresel iklim kriziyle hep beraber mücadele ediyoruz. 

İklim krizinden en çok etkilenen gruplardan biri de taşrada yaşayan insanlardır. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan söz konusu gruplar iklim krizinden doğrudan etkilendiği için, gelir eşitsizliğiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Tohum toplarının üretimi için özel materyaller geliştirip, öncelikli ekim sahalarına yakın bölgelerdeki köylerde yaşayan kadınlara bu materyallerin eğitimi verilmektedir. Eğitim sonrası kadınlar tarafından üretilen tohum topları, ecording tarafından satın alınır. Bu sayede iklim krizinden en çok etkilenen grupların gelir elde etmesi sağlanırken, iklim krizi ile doğrudan ve hep beraber mücadele edilmesi hedeflenmiştir.

Play Video
Play Video