Doğanın yeni nesil iklim krizi savaşçısı ecoDrone ile tanışın!

ecoDrone'lar; küresel iklim krizine karşı öncelikli ulaşılması zor alanlara tohum ve tohum topu atışları gerçekleştirerek, ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek veren insansız hava araçlarıdır.

Doğadan ilham alarak, doğadan öğrendiklerimizle tasarlandı!

Kuşlar, taşıdıkları tohumlar sayesinde yıllar boyunca dünyanın farklı coğrafyalarında doğanın ve doğal orman ekosistemlerinin oluşmasında en önemli rolleri üstlenip, doğayı sürdürülebilir kılan ana etkenlerden olmuşlardır. Peki ya bu doğal süreçten ilham alarak, iklim krizine karşı yapılan ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına teknolojiyle destek olabilir miyiz? İşte ecoDrone’lar bu sorunun yanıtını ararken, doğadan öğrendiğimiz bilgilerle tasarlandı.

DOĞANIN ZORLU ŞARTLARINA UYUMLU!

ecoDrone’ların her biri zorlu koşullarda görev yapabilmesi, yüksek ağırlıklar kaldırabilmesi ve otonom uçabilmesi için ecording tarafından geliştirilir.

GÜÇLÜ, OTONOM, HAZIR!

Her bir ecoDrone, 10 dakikada 1,5 futbol sahası büyüklüğünde alanı tarayıp 6.000 tohum topu atışı gerçekleştirirken, kalkış noktasından 3 km uzaklıkta otonom görev yapabilir.

DOĞADAN DAHA FAZLA ÖĞRENEREK!

ecoDrone'lar doğayı ve doğanın parametrelerini anlamlandırmak için Re-Sense yapay zeka teknolojisinden faydalanır. Böylece tohum topu atışlarının veriye dayalı bir şekilde yapılması amaçlanır.

ECODRONE RE-SENSE NEDİR?

ecoDrone Re-Sense ile doğayı ve doğanın parametrelerini daha iyi keşfetmeye ihtiyacımız var

ecording’in 2022 yılı itibariyle başlattığı ecoDrone Re-Sense; ecoDrone’lar üzerine yerleştirilen sensörler ve dış kaynaklardan toplanan verilerin, makine öğrenmesiyle analiz edilip, tohum atış kararlarının veriye dayalı bir şekilde otonom olarak yapılarak, doğadaki büyük verinin anlamlandırılması ve gelecekte yapılan çalışmaların bu doğrultuda iyileştirilmesini sağlayan yapay zeka çözümüdür.

ORMANLAŞTIRMA, BİYOÇEŞİTLİLİK VE AR-GE ÇALIŞMALARI

Tohumlar için dış etkenlere karşı korunaklı bir ortam

ecoDrone'larla atışlarını gerçekleştirdiğimiz tohumların, doğada çimlenmelerine kadar geçen sürede karşılaştıkları zorlu şartlardan korunmalarını hedefledik.

TOHUM TOPU NEDİR?

Tohum topu; bir tohumun etrafının kil, humuslu toprak ve tohumun verimliliği için farklı minerallerin yer aldığı bir karışımla kaplanması sonucu meydana gelen toplardır.

TOHUM TOPU NEDEN KULLANILIR?

Tohumların doğada çimlenmelerine kadar geçen sürede; aşırı soğuk, sıcak, rüzgar, orman canlılarının tohumu yemesi gibi dış etkenlerden korunmaları amaçlanmaktadır.

HANGİ TOHUM TÜRLERİ ÖNCELİKLİ OLARAK TERCİH EDİLİR?

ecoDrone’larla yapılan ekim çalışmalarında kullanılan tohumların çimlenme sonrası hayatta kalma potansiyellerini en üst düzeyde tutabilmek için, tohumlama ile ekim yöntemlerinde tercih edilen, bölge ekosistemine uygun ve güçlü yayılım potansiyeline sahip tohum türleri öncelikli tercih edilmektedir. 

ecoDrone’larla yapılan ekim çalışmalarında kullanılan tohumların çimlenme sonrası hayatta kalma potansiyellerini en üst düzeyde tutabilmek için, tohumlama ile ekim yöntemlerinde tercih edilen, bölge ekosistemine uygun ve güçlü yayılım potansiyeline sahip tohum türleri öncelikli tercih edilmektedir.

Günümüze kadar gerçekleştirilen araştırma ve ekim çalışmalarında, Patlangaç (Colutea Cilicica), İğde (Elaeagnus Angustifolia), Doğu Alıcı (Crataegus Orientalis), Sarıçam (Pinus Sylvestris), Karaçam (Pinus Nigra), Kızılçam (Pinus Brutia), Toros Sediri (Cedrus Libani) ve Doğu Ladini (Picea Orientalis) türleri tercih edilmiştir. Çalışmaların devamında biyoçeşitlilik oluşturulması ve korunması, nesli tükenen türlerin desteklenmesi ve çeşitli rehabilitasyon çalışmaları kapsamında alternatif türlerin araştırma takvimine dahil edilmesi hedeflenmektedir.

ORMANLAŞTIRMA, BİYOÇEŞİTLİLİK VE AR-GE ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme çalışmaları

ecoDrone'lar ile tüm dünyada yapılan ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek verme amacıyla yola çıktık.

AR-GE ÇALIŞMALARI HANGİ KONULARI KAPSAMAKTADIR?

Çalışmalarımız teknolojinin gücünü kullanarak dünyada yapılan ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek vermek ve söz konusu çalışmalarla küresel iklim krizi mücadelesini güçlendirmektedir. Bu kapsamda geliştirilen insansız hava araçları ecoDrone’larla...

Çalışmalarımız teknolojinin gücünü kullanarak dünyada yapılan ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek vermek ve söz konusu çalışmalarla küresel iklim krizi mücadelesini güçlendirmektedir. Bu kapsamda geliştirilen insansız hava araçları ecoDrone’larla yapılan görevlerin tam otonom, akıllı ve veriye dayalı hale getirilmesinin yanı sıra tohum ekim yöntemlerinin yapılan deneyler ve gözlemlerle geliştirilmesini içermektedir.

Bu kapsamda şu an Türkiye’de Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi partnerliğiyle 2021 yılında başlattığımız Ar-Ge çalışmalarının birinci fazının amacı tohumları çimlenme süreçlerinde dış olumsuz etkilerden koruması muhtemel farklı malzemeler ve karışımlarla kaplanan tohumların çimlenmesi üzerindeki etkisini iyileştirmektir.

Araştırmaların ikinci fazında ise tohumların doğal süreçlerinde başarılı bir şekilde çimlenme ve olgunlaşmasını sağlayan olumlu veya olumsuz etki sahibi olan muhtemel tüm parametrelerin belirlenip, ecoDrone’lar üzerine yerleştirilen sensörler ve dış kaynaklardan toplanan verilerle analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede tohumların toprakla buluşmadan önce ve sonra söz konusu parametreler göz önünde bulundurularak otonom ve yapay zeka ile ekim yapılması hedeflenmektedir.

Çimlenme başarısının matematiksel nedenlerinin belirlenmesinin ardından çalışma bölgesi, orijin tür, saha şartları ve iklim koşulları gibi dış etkenler üzerinde bir algoritma oluşturulması ve ilgili etkenlerin anlamlı birer verimlilik kriterine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çalışmaların, dahil olduğu kapsamda literatür oluşturma ve var olan literatürü geliştirip genişletme konusunda da katkılar sunması planlanmaktadır.

AR-GE ÇALIŞMALARI, ÇIKTILAR VE GÖZLEMLER

ecording’in Orman Genel Müdürlüğü desteği ve Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi partnerliğinde başlattığı, ecoDrone’larla doğrudan ekim uygulamalarıyla ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik konularını içeren Ar-Ge çalışmaları, Türkiye’de 4 bölgede 8 farklı tohum türü ile devam etmektedir. 

ecording’in Orman Genel Müdürlüğü desteği ve Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi partnerliğinde başlattığı, ecoDrone’larla doğrudan ekim uygulamalarıyla ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik konularını içeren Ar-Ge çalışmaları, Türkiye’de 4 bölgede 8 farklı tohum türü ile devam etmektedir.

ecoDrone’larla yapılan ekim çalışmalarında kullanılan tohumların çimlenme sonrası hayatta kalma potansiyellerini en üst düzeyde tutabilmek için, tohumlama ile ekim yöntemlerinde tercih edilen, bölge ekosistemine uygun ve güçlü yayılım potansiyeline sahip tohum türleri öncelikli tercih edilmektedir.

Araştırma planı kapsamında uygulanan ekim çalışmalarında günümüze kadar tohum toplarının çimlenmeleri minimum ortalama %9 - %16 aralığında seyretmektedir. Söz konusu Ar-Ge çalışmalarıyla, 2027 yılına kadar tohum toplarının minimum çimlenme oranının %30,3 ve üzeri değerlere yükseltilmesi hedeflenmektedir.

MERAK ETTİKLERİNİZ Mİ VAR?

ecording nedir?

ecording; küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişimdir.

ecording neden kuruldu ve neyi hedefliyor?

2017’de temelleri atılan ecording, kelebek etkisi ile değişimin ve etkinin oluşturabileceği çözümleri, yenilikçi teknolojiler ile insanlığa ulaştırmayı ve teknolojinin gücünü kullanarak dünyadaki iklim krizi mücadelesine destek vermeyi amaçlar.

Küresel iklim kriziyle nasıl mücadeleye edeceğiz?

Johan Rockström ve Will Steffen’in öncülük ettiği bir grup akademisyen, “Gezegenin Sınırları: İnsanlık İçin Güvenli Alanı Araştırmak” isimli bir bilimsel makale yayımladı. Makale çerçevesinde, iklim krizinde 9 kritik eşikten söz edildi. 

 

Bunlar; iklim değişikliği (karbon salımı ve buzulların erimesi), ormansızlaşma ve arazi sistemi değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, tatlı su tüketimi ve döngüsü, azot ve fosfor döngüsü (besin üretimi), okyanus asitlenmesi, kimyasal kirlilik, atmosferdeki aerosoller ve stratosferik ozon incelmesi. 

 

Makaleye göre; 9 kritik eşiğin aşılması, büyük ölçekli ve geri döndürülemez çevresel değişiklikler oluşturma riskini beraberinde getiriyor. Üstelik bir eşiğin aşılması, domino etkisiyle sistemin diğer parçalarının da kritik eşiği geçme ihtimallerini artırabilir. 

 

2022’ye kadar geldiğimiz noktada bahsi geçen 9 eşikten 4’ünü aştık. Bunlar; iklim değişikliği (buzulların erimesi ve karbon salımı), ormansızlaşma, biyoçeşitlilik, azot ve fosfor döngüsü (besinler). Tatlı su döngüsüyle birlikte, dünyada istikrarı düzenleyen ve hayatta kalmamızı sağlayan bu 5 eşik yaşamımız için kritik, neyse ki tatlı su döngüsünde henüz kritik eşikte değiliz ancak çok yakınız! 

 

Yalınlaştırılmış bu bilimsel model ile “İklim krizi ile mücadeleye nereden başlayacağız?” sorusunun yanıtını bulmuş olduk. 2030 ve 2050 hedeflerimizi, bilim insanlarının pozitivist araştırmalarına dayanarak belirledik. İklim krizine karşı mücadelemizi bu 9 kritik eşik çerçevesinde ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak; sürdürülebilir, inovatif ve teknolojik çözümler geliştirme misyonuyla sürdürüyoruz.

ecoDrone’lar öncelikli olarak hangi alanlarda aktif kullanılır?

⊙ Biyoçeşitlilik oluşturulmak istenen çalılık veya ormanlık alanlarda
⊙ Bitki ve ağaç tohumlarının doğal süreçleri içerisinde, ulaşılma potansiyeline sahip olsa da dış müdahalenin zorlu ve gerekli olabileceği alanlarda
⊙ Orman yayılımının hızlandırılmasının tercih edileceği alanlarda
⊙ Minimum insan müdahalesi ile rehabilite edilmek istenen alanlarda
⊙ Saha eğiminin %30’un üzerinde olduğu çıplak alanlarda
⊙ Orman yangınlarından zarar görmüş ve tohum takviyesine ihtiyaç duyulan alanlarda

⊙ Rehabilite edilmek istenen veya ormanlaştırma çalışmalarının zor ve riskli olduğu baraj havzaları ile maden sahalarında

Sıkça sorulan soruları sizler için derledik.

TOHUM TOPU ÜRETİMİ

Doğa için emek veren kadınların ellerinden

Sosyokültürel farklılıklarımıza karşın; herkesi empatinin gücüyle birlik olmaya, bir arada olmaya davet eder ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda dünyadaki problemlere çözümler üretmek için çalışırız. Eşitsizlikler karşısında birbirimize ve doğaya adil davranmaya özen gösterir; “Kimseyi Geride Bırakma!” mottosunu benimseriz.

TOHUM TOPU ÜRETİMİ —

ecoDrone’larla atışını gerçekleştirdiğimiz tohum toplarını; öncelikli olarak kırsal alanlarda yaşamını sürdüren, ekonomik ve sosyolojik açıdan iklim krizinden olumsuz etkilenen kadınlarla üreterek, onlar için sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturuyor ve küresel iklim kriziyle hep beraber mücadele ediyoruz. 

İklim krizinden en çok etkilenen gruplardan biri de taşrada yaşayan insanlardır. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan söz konusu gruplar iklim krizinden doğrudan etkilendiği için, gelir eşitsizliğiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Tohum toplarının üretimi için özel materyaller geliştirip, öncelikli ekim sahalarına yakın bölgelerdeki köylerde yaşayan kadınlara bu materyallerin eğitimi verilmektedir. Eğitim sonrası kadınlar tarafından üretilen tohum topları, ecording tarafından satın alınır. Bu sayede iklim krizinden en çok etkilenen grupların gelir elde etmesi sağlanırken, iklim krizi ile doğrudan ve hep beraber mücadele edilmesi hedeflenmiştir.

OPERASYON SÜRECİ

Yeryüzünde var olabilecek en küçük hayat potansiyelinin peşindeyiz.

ecoDrone'larla yaptığımız her operasyonda doğaya yeni hayat potansiyelleri kazandırarak, küresel iklim kriziyle mücadele ediyoruz.

01. ANALİZ VE FİZİBİLİTE

Akademi tarafından belirlenen uygun türlerden temin edilen tohumlarla analiz ve çimlenme testleri yapılır. Ardından tohum kaplama uygulamaları ve karışımları belirlenir.

02. TOHUM TOPU ÜRETİMİ

Analiz ve fizibilite sürecinin ardından tohum topu üretimi yapacak ve ekim sahalarına yakın bölgelerde yaşamını sürdüren kadınlara tohum topu üretimi konusunda eğitimler verilmekte olup, ardından üretim süreci başlamaktadır. Üretimin ardından operasyon dönemine kadar saklama ortamına alınmaktadır.

03. SAHA HARİTALANDIRMA VE OPERASYON PLANLAMA

Akademi tarafından bölgeye ve rakıma göre ekimi yapılacak tohum türlerinin ekim tarihleri ve alanlarının belirlenmesinin ardından, ecording ekibi tarafından operasyon döneminin öncesinde sahaların haritalandırma işlemleri gerçekleştirilmekte ve uçuş planları oluşturulmaktadır.

04. OPERASYON

Saha haritalandırmalarının ve operasyon planlamasının tamamlanmasının ardından uygun dönemlerde ecoDrone’larla haritalandırma yapılan ve Ar-Ge amaçlı tahsis edilen alanlarda tohum topu atışları gerçekleştirilir.

05. GÖZLEM

Ekimlerin tamamlanmasının ardından Orman Bölge Müdürlükleri, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi ve ecording ekibi tarafından belirlenen referans alanlarda gözlem çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Gözlemlerin bilimsel olarak değerlendirmeleri sonucunda saha üzerindeki aksiyonlar, süreçler ve hedefler belirlenir.

MARKA VE KURUMLAR İÇİN ECODRONE

ecoDrone ile markanıza sürdürülebilir bir değer katın

Marka ve kurumunuz için ecoDrone ile yapabileceğiniz iş birliği modellerini keşfedin.

01. ECODRONE İLE ÜRÜN/HİZMET SATIŞ BAZLI İŞ BİRLİĞİ MODELİ

Marka, kurum ve işletlemelerin ürün/hizmet veya işlemlerine ecoDrone işareti entegre edilerek, her ürün/hizmet veya işlem için insansız hava araçları ecoDrone’larla tohum topunu atışı gerçekleştirilen iş birliği modelidir.

ecording’in ecoDrone ile ürün/hizmet satış bazlı iş birliği modeli kapsamında; ürün/hizmet veya işlemlerine ecoDrone işaretleri entegre olan partnerlerin satılan her ürün/hizmeti veya işlemi için ecoDrone ile ormanlaştırılması gereken öncelikli ulaşılması güç alanlara tohum topu atışları gerçekleştirilerek, dünyadaki ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek verilmektedir. Ayrıca ecoDrone işaretli ürün/hizmet/işlemlere entegre edilen QR kodlar aracılığıyla tüketiciler tohum toplarının serüvenlerini takip edebilmektedir.

02. ECODRONE İLE YARATICI İŞ BİRLİĞİ MODELİ

Şirket, kurum veya işletmelerin dönemsel olarak gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, kurum içi sosyal etki ve insan kaynakları temelli etkinliklerinde ecoDrone ile tohum topu atışı gerçekleştirilen iş birliği modelidir.

ecording’in ecoDrone ile yaratıcı iş birliği modeli kapsamında; şirket, kurum veya işletmelerin dönemsel olarak gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, kurum içi sosyal etki ve insan kaynakları temelli etkinliklerine ecoDrone etiketleri entegre edilerek, partnerlerin dönemsel çalışmaları doğrultusunda ecoDrone ile öncelikli ulaşılması zor alanlara tohum topu atışları gerçekleştirilip, ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek verilmektedir.

İnovatif çözümlerimize entegre olun, küresel iklim krizi mücadelesine şimdi katılın!

Küresel iklim krizine karşı geliştirdiğimiz inovatif ve teknolojik çözümlerimize entegre olmak, markanıza katacağımız sosyal ve çevresel değerler hakkında bilgi almak için ekibimizle iletişime geçin.