#doğayabırak

Her Organik Sertifikalı Bio Duş Jeli alışverişi, #doğayabırak hashtag'iyle yaptığınız her gönderi için ecoDrone ile doğaya bir tohum topu bırakıyoruz.

Le Petit Marseillais

250.000

tohum topunu ecoDrone ile toprakla buluşturuyor!

Dünya kara alanının üçte birini ormanlar oluşturuyor ve karadaki türlerin yarısından fazlası ormanlarda yaşıyor. Küresel ısınmayla birlikte oluşan iklim krizine karşı en büyük bariyer görevi gören, dünyanın akciğerleri olarak kabul edilen ormanlar her geçen yıl hızla yok oluyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO)’nun 1990 yılından beri derlenen verilerden yola çıkarak hazırladığı kapsamlı rapora göre son 30 yılda dünya genelinde toplam 178 milyon hektar ormanlık alan yok oldu.

Dünya ormanlarını kaybederken biz; Le Petit Marseillais olarak, doğaya verdiğimiz sözleri havada bırakmıyor, toprakla buluşturuyoruz. Bu sayede yalnız marka olarak değil, tüketicilerimizin de Türkiye’nin ve dünyanın ağaçlandırılmasına katkıda bulunması için bir fırsat yaratıyoruz. ‘’Sözünü Doğaya Bırak’’ diye çıktığımız bu yolda, her Organik Sertifikalı Bio Duş Jeli alışverişiniz, Sözünü #DoğayaBırak hashtag’i ile sosyal medyadaki her paylaşımınız için ecording iş birliğiyle ecoDrone’larla doğaya tohum topları bırakıyoruz.

Sözümüzü havada bırakmıyor, toprakla buluşturuyoruz. Şimdi sen de her alışverişin ve her sosyal medya paylaşımın ile Türkiye’nin ağaçlandırılmasına katkıda bulunabilirsin. Le Petit Marseillais Organik Sertifikalı Bio Duş Jeli ile sen de Sözünü #DoğayaBırak.​

Videoyu oynat

Tohum toplarını iklim krizinden olumsuz etkilenen kadınlar ile birlikte üretiyoruz.

Ekim çalışmalarımızda kullandığımız tohum toplarını, ekim yaptığımız bölgelerdeki kırsal alanlarda yaşamlarını sürdüren ve iklim krizinden doğrudan etkilenen kadınlar ile üretiyoruz. Bu bölgelerde yaşayan kadınlara, tohum topu üretimi için geliştirdiğimiz özel materyallerin eğitimlerini verdikten sonra üretim yapmalarını sağlıyoruz ve ürettikleri tohum toplarını onlardan satın alıyoruz. Böylece onlar için alternatif bir gelir kaynağı oluşturarak, iklim krizi ile mücadeleye katılmalarını sağlıyoruz.

Üretimi gerçekleştirilen tohum toplarını ecoDrone’lar ile toprakla buluşturuyoruz.

Tohumlar ait oldukları ağaçlardan toprağa karışarak doğada hayat bulurlar ve yeniden yeşil bir iz olmayı başarırlar. ecording olarak; küresel iklim krizine karşı mücadele etmek amacıyla, tıpkı rüzgarın ve kuşların ağaçlardan topladıkları tohumları toprağa karıştırması gibi doğayı taklit ediyor ve ulaşılması zor alanlara ecoDrone'lar ile tohum topu atışları yaparak yeni ağaçların filizlenmesini sağlıyoruz.

Merak Edebilecekleriniz

ecoDrone; ecording tarafından geliştirilen ve ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiren insansız hava araçlarıdır.

Tohum topları, tohumların çimlenme ihtimallerini iyileştirmek ve hızlandırmak için; kil, toz gübre, çeşitli mineraller ve çalışma yapılacak türün doğal çimlenme bölgesinden alınan orman toprağı ile özel olarak hazırlanan karışımla tohumların kaplanmasının ve belirli sıkma oranlarında misket büyüklüğünde toplar haline getirilmesinin bir sonucudur.

Tohumların söz konusu şekilde etraflarının kaplanması sayesinde; soğuk, aşırı sıcak, rüzgar, orman canlılarının tohumu yemesi gibi şartlardan minimum maliyetle  korunmaları sağlanmaktadır. Ayrıca tohumun çimlenebilmesi için sıcaklık ve nem açısından, dış ortam koşullarından bağımsız olarak kendi içerisinde uygun bir ortam yaratmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan çalışmalarda, kuş zararlarının karaçam türünde çimlenmeye karşı %42 gibi yüksek oranlarda olumsuz etkileri olduğu deneysel olarak tespit edilmiştir.

İklim krizinden kaynaklı gelir eşitsizliği yaşayan gruplardan biri de kırsal bölgelerde yaşayan insanlardır. Geçim kaynakları çoğunlukla tarım ve hayvancılık olan bu kesim, küresel iklim krizinden doğrudan etkilendiği için gelir eşitsizliği ile de karşı karşıya kalmaktadır. Ekim sahalarımıza yakın bölgelerde yaşayan ve iklim krizi nedeni ile gelir eşitsizliğine maruz kalan kadınlara, tohum toplarının üretimi için ecording tarafından özel olarak geliştirilen materyallerin eğitimleri veriliyor ve söz konusu kadınlar ile tohum toplarının üretimi gerçekleştiriliyor. Ardından üretilen tohum toplarının söz konusu kadınlardan satın alınması ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sahalarda ekim operasyonları gerçekleştiriliyor. Böylelikle ecording, küresel iklim krizinden olumsuz etkilenen kadınların ek gelir elde etmesine katkıda bulunuyor ve iklim krizine karşı kadınlar ile birlikte doğrudan mücadele ediyor.

Yaklaşık 2018 yılında başlatılan ve Orman Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Tohum Enstitüsü ve Artvin Çoruh Üniversitesi destekleri ile yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda, bugüne kadar 5 farklı sahada atışı gerçekleştirilen 6 farklı tohum türü için ortalama %36 oranında çimlenme gözlemlenmiştir. Söz konusu çimlenme oranları; çalışma sahası, kullanılan tohum türü ve ekim zamanı gibi faktörlere göre değişiklik göstermekte olup, minimum %9, maksimum %62 oranları arasında seyretmektedir. Verimliliklerin Ar-Ge çalışmaları ile günden güne artırılması üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.

Ekim çalışması yapılan sahalar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırmaya uygun alanlar olarak Ar-Ge amacıyla tahsis edilmektedir. Ülkemizdeki tüm ağaçlandırma sahaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir ve uygunlukları yine Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Her bir saha için belirlenen ve sağlanması kanunen zorunlu minimum bir başarı oranı bulunmaktadır. ecording’in Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirdiği türlere ve bölgelere buradan ulaşabilirsiniz.