Çalışanlarınıza Daha İyi Bir Gelecek ve Şirket Sunmak: 10 Adımda Şirketinizin Çevresel Etki Analizi ve İyileştirme Stratejileri

Günümüzde şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki sorumlulukları giderek artıyor. Bu bağlamda, şirketlerin çevresel etkilerini ölçme ve azaltma stratejileri benimsemeleri, hem çevre için hem de uzun vadede iş dünyası için kritik önem taşıyor. Bu yazıda, şirketinizin çevresel etkisini nasıl ölçebileceğinizi ve sürdürülebilir bir iş modeli için atabileceğiniz adımları anlatacağız.

Günümüzde şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki sorumlulukları giderek artıyor. Bu bağlamda, şirketlerin çevresel etkilerini ölçme ve azaltma stratejileri benimsemeleri, hem çevre için hem de uzun vadede iş dünyası için kritik önem taşıyor.

Bu yazıda, şirketinizin çevresel etkisini nasıl ölçebileceğinizi ve sürdürülebilir bir iş modeli için atabileceğiniz adımları anlatacağız.

İçindekiler

Çevresel Etki Nedir?

Çevresel etki, bir organizasyonun ürünlerini ve hizmetlerini üretirken, tedarik zinciri boyunca hareket ederken ve iş süreçlerini yönetirken çevreye olan doğrudan veya dolaylı etkilerini ifade eder. 

Söz konusu çevresel etkiler, kurumsal dünyada GHG Protokolü başlığında üç adet kapsamda da adlandırılabiliyor. Detaylar ise bir diğer blogumuzda: GHG Prokotolü 101: Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 Karbon Emisyonları Neden Aynı Değil?

Çevresel Etki Analizi Nedir?

Çevresel etki analizi, bir şirketin faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendiren bir süreçtir. Bu analiz, çevresel etkinin tespiti, ölçümü ve değerlendirmesi ile şirketin çevresel performansını anlamak için kullanılır. Temel amacı, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak ve çevre dostu uygulamaları benimsemek için stratejiler geliştirmektir.

Çevresel Etki Analizi Nasıl Yapılır?

Çevresel etki analizi, bir şirketin faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkilerini değerlendiren bir süreçtir. Bu analiz, çevresel performansı anlamak, çevre dostu stratejiler geliştirmek ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak için kullanılır. İşte çevresel etki analizi yapmak için temel adımlar:

 1. Kapsamlı Veri Toplama:
 • Çevresel etki analizi için ilk adım, şirketin faaliyetleri boyunca oluşan çevresel etkilerle ilgili kapsamlı bir veri setini toplamaktır. Enerji tüketimi, su kullanımı, atık üretimi gibi çeşitli parametrelerin belirlenmesi, bu aşamanın önemli bir parçasıdır.
 1. Etki Değerlendirmesi:
 • Toplanan veriler, çevresel etkinin hangi alanlarda yoğunlaştığını belirlemek için değerlendirilir. Bu değerlendirme, şirketin karbon ve su ayak izini ve diğer çevresel göstergeleri belirlemesine yardımcı olur.
 1. Öncelik Belirleme:
 • Hangi etkilerin öncelikli olduğunu belirlemek, çevresel etki azaltma stratejilerini belirleme sürecinde kritiktir. Örneğin, enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonları öncelikli bir konu olabilir.
 1. Stratejilerin Belirlenmesi:
 • Analiz sonuçlarına dayanarak, çevresel etkileri azaltmak için belirli stratejiler ve eylem planları geliştirilir. Bu stratejiler, enerji verimliliği projeleri, yenilenebilir enerji kullanımı, atık azaltma yöntemleri gibi çeşitli alanları kapsayabilir.
 1. İzleme ve Raporlama:
 • Uygulanan stratejilerin etkinliğini izlemek ve şirketin çevresel performansını düzenli olarak raporlamak, sürecin devamlılığını sağlar. Bu aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecini değerlendirmek için önemlidir.

Çevresel Etki Azaltma Stratejileri: 10 Adımda Sürdürülebilir İş Modeli İnşası

Günümüzde şirketlerin sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemesi ve çevresel etkilerini azaltması, hem çevre için hem de müşteri, çalışan ve paydaş beklentilerini karşılamak adına kritik önem taşıyor.

 İşte şirketin çevresel etkisini azaltmak için uygulanabilecek stratejilerden bazıları:

 1. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji:
 • Şirketin enerji tüketimini azaltmak için enerji verimliliği projelerini benimseyin.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yaparak; güneş, rüzgar veya hidroelektrik enerjisi gibi çevre dostu enerji kaynaklarını kullanın.
 1. Atık Yönetimi:
 • Atık üretimini azaltmak için malzeme kullanımını optimize edin ve geri dönüşüme öncelik verin.
 • Geri dönüşüm programları oluşturun ve çalışanları bu programlara katılmaya teşvik edin.
 1. Yeşil Tedarik Zinciri:
 • Tedarikçilerinizin çevresel performansını değerlendirin ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi stratejilerini benimseyin.
 • Çevre dostu malzemeleri ve ürünleri tercih ederek, sürdürülebilir tedarik zincirine katkıda bulunun.
 1. Karbonsuz Ulaşım:
 • Şirket içi ulaşımı değerlendirin, karbonsuz veya düşük karbonlu taşıma seçeneklerini teşvik edin.
 • Çalışanlarınıza, uzaktan ya da hibrit iş modellerine geçiş konusunda destek sağlayın.
 1. Sürdürülebilir Ürün Tasarımı:
 • Ürün ve ambalaj tasarımında geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak, üretim süreçlerinizi  sürdürülebilir hale getirin.
 • Dayanıklı ve geri dönüşüme uygun ürünler tasarlayarak tüketiciye çevre dostu veya tekrar kullanılabilir seçenekler sunun.
 1. Su Yönetimi:
 • Su tüketimini azaltmak için su verimliliği projelerini hayata geçirin.
 • Üretim süreçlerinde ve tesislerde su tasarrufu sağlayan önlemleri uygulayın.
 1. Çalışan Eğitimi ve Katılım:
 • Çalışanlarınıza çevre dostu uygulamalar konusunda eğitim verin ve farkındalığı arttırın.
 • Çalışanların çevresel etki azaltma konusundaki önerilerini değerlendirin ve teşvik edin.
 • ecordingApp, çalışanlarınızın sürdürülebilir bir yaşama adım atmalarını sağlarken, bireysel karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluyor. 

Şirketiniz sürdürülebilirlik hedeflerine ulaştırırken, çalışanlarınıza da daha karbon nötr bir gelecek sunmak için: https://ecording.org/ecordingapp/ 

 1. Sosyal Sorumluluk Projeleri:
 • Çevre dostu yerel topluluk projelerine katılın ve bu projeleri destekleyin.
 • Çevre koruma ve sürdürülebilirlikle ilgili sosyal sorumluluk projeleri geliştirin.
 • Ürünlerinizi veya hizmetlerinizi ulaşılması zor alanlara tohum topu atışı yaparak küresel iklim krizi mücadelesine destek veren ecoDronea entegre ederek, sizler de mükemmel bir sürdürülebilirlik projesinin parçası olabilirsiniz.
 1. Çevre Dostu Teknoloji ve İnovasyon:
 • Çevre dostu teknolojileri benimseyerek iş süreçlerini iyileştirin.
 • Yenilikçi çözümlerle çevresel etkiyi azaltmak için AR-GE projelerine yatırım yapın.
 1. Şeffaf Raporlama ve İzleme:
 • Çevresel performansı düzenli olarak izleyin ve şeffaf bir şekilde raporlayın.
 • Hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşma sürecini paydaşlarınızla paylaşın.

Bu stratejilerin entegrasyonu, şirketin sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmasına ve çevresel etkisini azaltmasına yardımcı olur. Ayrıca, şirketin çevresel sorumluluklarını yerine getirirken rekabet avantajı elde etmesine ve müşteri sadakatini artırmasına olanak tanır.