Gönüllülük Projeleri: Çalışan Gönüllülüğü & Kurumsal Gönüllülük

Çalışanlar arasında oluşan “sessiz istifa” trendinin yükseldiği son yıllarda, iş yerlerine bağlılık oluşturmanın en etkili yollarından biri çalışan gönüllülüğü ve kurumsal gönüllülük programlarını destekleyerek, gönüllülük projelerinde yer almak oluyor. Şirketinizde ortak bir amaç oluşturarak ekip ruhunu güçlendirirken, ülkenize ve Dünya’ya iyi gelecek etkinliklere katılmak hem çalışan bağlılığını artıracak hem de  işveren markası kimliğinizi güçlendirecek. Bu yazımızda çalışan gönüllülüğü terimini istatistiklerle açıklarken, kurum olarak yapabileceğiniz gönüllülük projelerinden bahsedeceğiz.

Çalışanlar arasında oluşan “sessiz istifa” trendinin yükseldiği son yıllarda, iş yerlerine bağlılık oluşturmanın en etkili yollarından biri çalışan gönüllülüğü ve kurumsal gönüllülük programlarını destekleyerek, gönüllülük projelerinde yer almak oluyor.

Şirketinizde ortak bir amaç oluşturarak ekip ruhunu güçlendirirken, ülkenize ve Dünya’ya iyi gelecek etkinliklere katılmak hem çalışan bağlılığını artıracak hem de  işveren markası kimliğinizi güçlendirecek. 

Bu yazımızda çalışan gönüllülüğü terimini istatistiklerle açıklarken, kurum olarak yapabileceğiniz gönüllülük projelerinden bahsedeceğiz.

İçindekiler

 1. Çalışan Gönüllülüğü (Kurumsal Gönüllülük Programı) Nedir?
 2. İşverenler ve Çalışanlar Olarak Neden Gönüllülük Projelerine Katılmayı Düşünmeliyiz?
 3. İstatistiklerle Çalışan Gönüllülüğü
 4. Türkiye’de Gönüllülük Projeleri

Çalışan Gönüllülüğü (Kurumsal Gönüllülük Programı) Nedir?

Kısaca açıklamak gerekirse, kurumsal gönüllülük programı veya ‘çalışan gönüllülüğü’, çalışanların yerel veya küresel çapta faaliyetlerini sürdüren kurumlara, kar amacı gütmeyen kuruluşlara veya sosyal etki yaratan organizasyonlara gönüllü olarak zaman ayırmalarını teşvik eden ve bu fırsatları sağlayan bir tür kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uygulamasıdır.

Genellikle çalışanlara bir fayda olarak sunulur. Örneğin, bir kurum çalışanlarına yılda ücretli gönüllülük günleri sunabilir.

İşverenler ve Çalışanlar Olarak Neden Gönüllülük Projelerine Katılmayı Düşünmeliyiz?

Gerçek Bir Etki Yaratma

Kurumsal sosyal sorumluluk, iş dünyasında giderek artan bir ilgi alanı haline gelmiş durumda ve işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde, toplumsal fayda odaklı faaliyetlerde bulunmalarına dair artan bir beklenti var.

Tüm ekibinizin sadece üç ayda bir 2 saat gönüllülük programlarına katılmasının bu kuruluşlar için ne kadar değerli olabileceğini bir düşünün. Bu tür katkılar, sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir kılar ve topluma önemli ölçüde fayda sağlar.

Çalışan Bağlılığı Oluşturma

Daha fazla şirketin hibrit veya tamamen uzaktan çalışma modeline geçmesiyle birlikte, yüz yüze iletişimin azalması, çalışanlarınızın refahını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Şirketinizde ortak bir amaç oluşturmak ve çalışanlara birlikte, anlam taşıyan ve ‘iyi hissettiren’ işler yapmaları için başka bir yol sunmak, çalışan moralini artırmanın ve onları mutlu etmenin en iyi yollarından biri.

Şu anda dünyayı kasıp kavuran “sessiz istifa” trendine karşın daha güçlü bir topluluk duygusu oluşturmak, genç ve sosyal açıdan milenyum kuşağı çalışanlarını bağlı tutmaya  yardımcı olabilir.

Ekip Oluşturma

Kurumsal gönüllülüğe katılmak, genellikle bağlantısı olmayan departmanlar arasındaki ilişkileri ve işbirliklerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu, daha verimli, birbiriyle bağlantılı ekiplerin oluşmasına ve çalışanların işyerinde sosyal bağlantılarını kuvvetlendirmelerine/güçlendirmelerine olanak tanır.

İstatistiklerle Çalışan Gönüllülüğü 

 • Çalışanların %80’i grup gönüllülüğünün, iş arkadaşlarıyla ilişkilerini güçlendirdiğini ifade ediyor. (1)

Ekip gönüllülüğü günlerinde, şirket içindeki hiyerarşi gerçek anlamda göz ardı edilir. Tüm ekip, eşit bir zeminde çalışır ve genellikle ortak bir hedefe yönelik birlikte çalışırken karşılaşılan ortak engellerle mücadele eder. Bu durum, iş ilişkilerinin güçlenmesinin, farklı departmanlar arasında yeni bağlantılar kurulmasına ve çalışanların birbirleriyle daha iyi iletişim kurmasına olanak tanır.

Bu, çalışanların birbirlerine daha yakın hissetmelerine ve işbirliği içinde daha verimli çalışmalarına olanak sağlayarak, işyerindeki genel atmosferi olumlu yönde etkileyebilir. Bu da, çalışanların motivasyonunu ve memnuniyetini artırabilir, dolayısıyla kuruluşunuzdaki genel başarıya katkı sağlayabilir.

 • Çalışanların %87’si, şirketleri aracılığıyla gönüllü olarak çalışmanın işverenleri hakkındaki algılarının iyileştiğini belirtti. (2)

Günümüzde, çalışanlar işverenlerinden daha fazlasını bekliyorlar. COVID-19 sonrası uzaktan çalışmanın artması ve 2025 yılında Z kuşağınınn küresel iş gücünün üçte birini oluşturacak olmasıyla birlikte, çalışanların ağırlıklı olarak maaşla motive oldukları günler geride kaldı.

Bu gönüllülük istatistikleri, ekibinize bir amaç hissi sağlamanın ve kuruluşlarınızda değer aşılamanın, çalışanlarınızın kurumunuz çatısı altında çalışırken ne kadar tatmin olduklarını ciddi bir şekilde etkileyebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, uzun vadede çalışanların elde tutulmasını etkileyebilir.

 • Çalışan gönüllülük projeleri arttıkça işten ayrılma oranı ortalama %57 oranında azalıyor. (3)

Gönüllülük sayesinde kazanılan yeni beceriler ve sosyal bağlantılar, gönüllülükten kaynaklanan stresin azalmasıyla birlikte, sadece üretkenliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışan bağlılığını da iyileştirir. Çalışanlar, rollerine ve işverenlerine daha yakın hissettiklerinde, mevcut organizasyonlarını terk etme olasılıkları daha düşüktür.

 • İK yöneticilerinin %92’si, gönüllülüğün çalışanların mesleki becerilerini geliştirdiğine inanıyor. (4)

Zaman yönetimi, düzenleme ve kişilerarası iletişim gibi birçok beceri, çalışanlar gönüllülük yaparak hem kazanabilir hem de geliştirebilirler. Örneğin, bir gönüllülük gününde edinilen kişilerarası iletişim becerisi, bir çalışanın iş arkadaşlarıyla ve müşterilerle daha etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olabilir.

Türkiye’de Gönüllülülük Projeleri

 • Habitat Derneği, 1997 yılından beri gençlerin ve yetişkinlerin sosyal kalkınmasına yönelik projeler yürütmektedir. Çalışanlarınızı bu projelere yönlendirerek, şirketinizin sosyal sorumluluk bilincini artırabilirsiniz: https://habitatdernegi.org/ 
 • TEMA Vakfı, 1992’den beri doğa koruma çalışmalarına öncülük etmektedir. Çalışanlarınızı TEMA’nın gönüllülük projelerine katılmaları için teşvik edin: https://www.tema.org.tr/ 
 • HAYTAP, 2008 yılında hayvan haklarını korumak ve savunmak amacıyla kurulmuştur. Çalışanlarınızı, HAYTAP’ın hayvan hakları alanındaki gönüllülük projelerine katılmaları için teşvik ederek destek olabilirsiniz: https://www.haytap.org/